Giá từ
đến

Thông Tin Đơn Hàng

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin và đồng ý xác nhận các nội dung sau:

Thông tin khách hàng

Thông Tin Sản Phẩm

Đặt Hàng
0 đồng

Xác nhận đơn hàng

Thông tin khách hàng
11
1
1
1

Thông tin mua hàng

Vui lòng thanh toán đặt cọc trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm Quý khách nhận được email xác nhận đơn hàng.

Lần 1: Đặt cọc mua sản phẩm

 • Số tiền đặt cọc (b): 50.000.000 đồng
 • Thời hạn thanh toán lần 1: Trong vòng 02 giờ kể từ lúc ĐƠN HÀNG XÁC NHẬN THÀNH CÔNG. Trường hợp Quý Khách hàng không đặt cọc đủ Số tiền đặt cọc (b) trong 02 giờ thì Sản phẩm theo MÃ ĐƠN HÀNG sẽ tự động bị huỷ và được mở bán lại cho Khách hàng khác, Quý Khách sẽ không còn quyền mua sản phẩm này nữa.

Lần 2: Thanh toán đủ số tiền Đợt 1 theo Tiến độ thanh toán (a) và ký Hợp đồng mua bán BĐS

 • Thời hạn thanh toán đủ giá trị Đợt 1: Trong vòng 48 giờ kể từ lúc ĐƠN HÀNG XÁC NHẬN THÀNH CÔNG. Trường hợp Quý khách hàng không thanh toán đủ số tiền Đợt 1 (a) và không ký Hợp đồng mua bán bất động sản trong 48 giờ thì sẽ mất số tiền đặt cọc (b) và sản phẩm sẽ được tự động mở bán lại cho Khách hàng khác. Quý khách không còn quyền mua sản phẩm theo đơn hàng này.
 • Địa điểm làm thủ tục ký Hợp đồng mua bán bất động sản:
  Sàn Giao Dịch BĐS VCN – Tầng 1, tòa nhà VCN Tower, 02 Tố Hữu, KĐT VCN Phước Hải, Nha Trang.

Thông tin thanh toán

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt

 • Trường hợp thanh toán tiền mặt: Vui lòng liên hệ Sàn Giao Dịch BĐS VCN (0258.6537.999) để được hướng dẫn chi tiết.
 • Trường hợp thanh toán chuyển khoản. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

Nội dung thanh toán: (Mã đơn hàng) – (Tên khách hàng) – (SĐT)

Quý khách vui lòng thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng sau:
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư VCN
Số Tài khoản: 0061001079779 – Tại Ngân hàng: Ngoại thương – CN Khánh Hòa

Thông tin sản phẩm
Đặt Hàng

0 đồngĐơn hàng xác nhận thành công!

Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã đặt mua sản phẩm!

Mã đơn hàng của quý khách là:
Đơn hàng xác nhận thành công chỉ có giá trị đến ngày
Để hoàn tất thủ tục mua hàng Quý khách vui lòng thanh toán và hoàn thành các thủ tục mua hàng theo thông tin sau:
Thanh toán giữ chỗ

Vui lòng thanh toán đặt cọc trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm Quý khách nhận được email xác nhận đơn hàng.

Lần 1: Đặt cọc mua sản phẩm

 • Số tiền đặt cọc (b): 50.000.000 đồng
 • Thời hạn thanh toán lần 1: Trong vòng 02 giờ kể từ lúc ĐƠN HÀNG XÁC NHẬN THÀNH CÔNG. Trường hợp Quý Khách hàng không đặt cọc đủ Số tiền đặt cọc (b) trong 02 giờ thì Sản phẩm theo MÃ ĐƠN HÀNG sẽ tự động bị huỷ và được mở bán lại cho Khách hàng khác, Quý Khách sẽ không còn quyền mua sản phẩm này nữa.

Lần 2: Thanh toán đủ số tiền Đợt 1 theo Tiến độ thanh toán (a) và ký Hợp đồng mua bán BĐS

 • Thời hạn thanh toán đủ giá trị Đợt 1: Trong vòng 48 giờ kể từ lúc ĐƠN HÀNG XÁC NHẬN THÀNH CÔNG. Trường hợp Quý khách hàng không thanh toán đủ số tiền Đợt 1 (a) và không ký Hợp đồng mua bán bất động sản trong 48 giờ thì sẽ mất số tiền đặt cọc (b) và sản phẩm sẽ được tự động mở bán lại cho Khách hàng khác. Quý khách không còn quyền mua sản phẩm theo đơn hàng này.
 • Địa điểm làm thủ tục ký Hợp đồng mua bán bất động sản:
  Sàn Giao Dịch BĐS VCN – Tầng 1, tòa nhà VCN Tower, 02 Tố Hữu, KĐT VCN Phước Hải, Nha Trang.

Thông tin thanh toán

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt

 • Trường hợp thanh toán tiền mặt: Vui lòng liên hệ Sàn Giao Dịch BĐS VCN (0258.6537.999) để được hướng dẫn chi tiết.
 • Trường hợp thanh toán chuyển khoản. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

Nội dung thanh toán: (Mã đơn hàng) – (Tên khách hàng) – (SĐT)

Quý khách vui lòng thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng sau:
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư VCN
Số Tài khoản: 0061001079779 – Tại Ngân hàng: Ngoại thương – CN Khánh Hòa


Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Sàn Giao Dịch BĐS VCN để hoàn tất thủ tục mua sản phẩm

Sàn giao dịch bất động sản VCN

Tầng trệt tòa nhà VCN Tower, số 02 Tố Hữu, Khu đô thị VCN Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

0258.6537.999 - sgd@vcn.vn – vcnland.vn - /sangiaodichbdsvcn

Tiếp tục mua hàng
Thông tin sản phẩm
Đặt Hàng


0 đồng