Giá từ
đến
Bất động sản này đang có người đặt mua.