Giá từ
đến
Căn hộ 512A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 512A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 506 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 506 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,23 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 505 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 505 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 72,5 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 507 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 507 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,2 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 511 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 511 CT9

Vĩnh Điềm Trung

24,699 triệu/m2 73,36 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 512 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 512 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 72,68 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 610 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 610 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 84,7 m2 3 phòng ngủ

Hướng Tây Bắc

Căn hộ 1406 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1406 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,23 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 1407 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1407 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,2 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 12A06 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 12A06 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,23 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 12A01 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 12A01 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 75,45 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Nam

Căn hộ 1012A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1012A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 1011 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1011 CT9

Vĩnh Điềm Trung

24,699 triệu/m2 73,36 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 1001 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1001 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 75,45 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Nam

Căn hộ 912A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 912A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam