Giá từ
đến
Căn hộ 1509 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1509 CT9

Vĩnh Điềm Trung

23,352 triệu/m2 72,4 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Bắc

Căn hộ 1407 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1407 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,2 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Đã đặt
Căn hộ 12A12A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 12A12A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 12A06 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 12A06 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,23 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 1112A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1112A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 1107 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1107 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,2 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 812A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 812A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 12A01 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 12A01 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 75,45 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Nam

Căn hộ 1106 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1106 CT9

Vĩnh Điềm Trung

22,454 triệu/m2 73,23 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Bắc

Căn hộ 1101 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1101 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 75,45 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Nam

Căn hộ 1012A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1012A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 1011 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1011 CT9

Vĩnh Điềm Trung

24,699 triệu/m2 73,36 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 1001 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 1001 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 75,45 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Nam

Căn hộ 912A CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 912A CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 80,56 m2 2 phòng ngủ

Hướng Đông Nam

Căn hộ 601 CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 601 CT9

Vĩnh Điềm Trung

25,598 triệu/m2 75,45 m2 2 phòng ngủ

Hướng Tây Nam