Tìm kiếm

Thông báo về việc điều động cán bộ chủ chốt

Công ty VCN thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

          1. Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Kinh tế Kỹ thuật  và được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới: Giám đốc Ban Tư vấn giám sát trực thuộc Công ty CP Đầu tư VCN.
           2. Ông Vũ Mạnh Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Tư vấn giám sát  và được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới: Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng trực thuộc Công ty CP Đầu tư VCN.
           3. Ông Phạm Đình Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Phát triển dự án  và được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Kinh tế kỹ thuật trực thuộc Công ty CP Đầu tư VCN.

  Thời gian thực hiện: kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2017.

  Trân trọng thông báo./.

Sản phẩm nổi bật

Bản quyền thuộc về công ty cổ phần đầu tư VCN - Thiết kế và phát triển: SweetSoft