Tìm kiếm

ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


Đối tượng 1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật
về ưu đãi người có công với cách mạng

 

* Điều kiện hưởng chính sách về NOXH

1/ Nhà ở:

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

- Chưa được mua, thuê hoặc thuê mua NOXH

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập

- Hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 10 m2/người.

2/ Hộ khẩu: Có đăng ký thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa

3/ Thu nhập: Không chứng minh thu nhập

 

*Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc/bản sao có chứng thực + 3 bộ photo)[1]

- Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê (bản gốc) – Mẫu số 1

- CMND cả hai vợ chồng. Trường hợp độc thân/đã ly hôn/vợ hoặc chồng chết phải có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú theo đúng quy định (bản sao có chứng thực[2])

- HKTT hoặc Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại Khánh Hòa (bản sao có chứng thực)

Hoặc: Giấy đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn; HĐLĐ có thời hạn từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn và Giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại Khánh Hòa, hoặc giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm (Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Khánh Hòa mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) (bản sao có chứng thực)

- Giấy tờ chứng minh về đối tượng Người có công với cách mạng (bản sao có chứng thực)

- Xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở do UBND cấp xã/phường nơi đăng ký hộ khẩu thường  trú hoặc tạm trú 01 năm trở lên xác nhận (bản gốc) – Mẫu số 02[1] Các giấy tờ quy định tại Mục này mà phải có xác nhận bởi tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm được xác nhận.

[2]Bản sao có chứng thực” trong Quy trình này là Bản sao được chứng thực tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc tại thời điểm có hiệu lực của văn bản gốc.

Sản phẩm nổi bật

Bản quyền thuộc về công ty cổ phần đầu tư VCN - Thiết kế và phát triển: SweetSoft